<dfn id="y04z6"><sup id="y04z6"><sub id="y04z6"></sub></sup></dfn>
   <pre id="y04z6"><small id="y04z6"><track id="y04z6"></track></small></pre>
  1. <code id="y04z6"><nobr id="y04z6"><track id="y04z6"></track></nobr></code>

    千教網
    輸入關鍵詞,搜索您要的課件,教案,試題
    您的位置: 千教網 >> 語文試題下載 >>部編版三年級上冊第二單元語文復習

    歡迎您到“千教網”下載“部編版三年級上冊第二單元語文復習”的資源,本文檔是doc格式,無須注冊即可下載,點擊“本地下載”即可下載
    部編版三年級上冊第二單元語文復習
    所屬科目:語文    文件類型:doc
    類別:試題、練習
    上傳日期:2019/10/1 
    相關資源:
    部編版三年級上冊第一單元語文復習

    部編版三年級上冊第三單元語文復習

    (部編版)2018年三年級上冊語文:第三單元新教材解析(word版)

    (部編版)2018年三年級上冊語文:第八單元新教材解析(word版)

    (部編版)2018年三年級上冊語文:第七單元新教材解析(word版)

    2018年蘇教版三年級語文上冊第二單元提升練習題(有答案)

    2018年蘇教版三年級語文上冊第六單元提升練習題(有答案)

    2018年蘇教版三年級語文上冊第四單元提升練習題(有答案)

    (部編版)2019年秋三年級語文上冊:1-8單元作文范文全集(word版,11頁)

    2018年蘇教版三年級語文上冊第五單元提升練習題(有答案)

    2018年蘇教版三年級語文上冊第八單元提升練習題(有答案)

    2018年北師大版三年級語文上冊第十單元提升練習題(有答案)

    溫馨提示:本站所有教學資源均是完全免費提供!內容簡介下方即有下載連接!

    下載步驟:直接點擊即可下載

    注意:1.源文件中的公式,圖片,在下邊的內容預覽中被忽略!(文檔內容預覽在最下方)

        2.下載鏈接在下方,無需注冊直接可下載!

    文檔內容預覽:
      
    部編三年級上冊第二單元看拼音寫詞語
    姓名 班級
    hán lěng shí jìng qīng xié shuāng yè zèng sòng

    xìng liú bēi gài jú huā cán jí jūn zǐ

    chéng hóng tiāo xuǎn pū mǎn shuǐ ní shuǐ jīng

    jǐn zhāng tíng yuàn yìn zhe jiǎo yìn pái liè

    guī zé hěn luàn zōng sè chí dào hé zi

    yán liào yóu piào piāo yáng piāo luò zhēng qiǎng

    xiān zǐ nóng dàn hǎo wén xiāng lí gōu zhù

    gē qǔ fēng shōu

    二、寫一寫。
    1.你會用哪些詞語形容不同的季節?
    春:暖和 春光明媚
    夏:
    秋:
    冬:
    2.描寫秋天天氣的四字詞:
    描寫秋天植物的四字詞:
    描寫秋天豐收的景象:
    三、讀書的時候,如果遇到不理解的詞語,我會這樣做:
    查字典、

    四、背一背 寫一寫:
    山 行 贈劉景文
    【 】 【 】
    , 荷 盡 已 無 擎 雨 蓋 ,
    。 菊 殘 猶 有 傲 霜 枝 。
    , ,
    。 。    夜 書 所 見
    【 】

    五、我抄寫的本單元有新鮮感的句子。


    關于資源的下載性聲明:千教網本身不提供任何資源的下載服務,也不會保存任何數據在服務器上。所有資源的下載,均源于互聯網抓取。當該資源的原始地址失效時,您可能無法獲取該資源。
    關于本站 | 免責聲明 | 廣告聯系 | 網站提交 | 網友留言 | 聯系我們
    同城交友